رفع چین و چروک

1398-09-24
تزریق چربی

هزینه تزریق چربی صورت چقدر است؟

هزینه تزریق چربی تزریق چربی، پوتاکس، تزریق ژل و … مواردی هستند که به دلیل افزایش سن و تحلیل چربی، شایع ترین روش های زیبایی در […]
1398-11-15

مراقبت های بعد از لیفت صورت

مراقبت های بعد از لیفت صورت زنان و مردان تحت عوامل مختلفی در طول عمر خود دچار افتادگی پوست صورت می شوند و این امر می […]