drasefi

1398-11-15

مراقبت های بعد از لیفت صورت

مراقبت های بعد از لیفت صورت زنان و مردان تحت عوامل مختلفی در طول عمر خود دچار افتادگی پوست صورت می شوند و این امر می […]
1398-11-01

علت برگشت بینی های گوشتی

جراحی بینی گوشتی مشخصات صورت تا حد زیادی تحت تأثیر شکل بینی قرار می گیرد. در واقع داشتن یک بینی بزرگ باعث تمایز چهره افراد از […]
1398-10-18

آیا هزینه جراحی بینی گوشتی بیشتر است؟

هزینه جراحی بینی گوشتی عدم رضایت از اندازه و فرم بینی و در نتیجه کاهش اعتماد به نفس باعث شده است که بسیاری از افراد به […]
1398-10-10
جراحی انحراف بینی

جراحی همزمان انحراف بینی و زیبایی

جراحی انحراف بینی و زیبایی زمانی که اسم جراحی بینی به میان می آید، ناخودآگاه عمل زیبایی بینی در ذهن تداعی خواهد شد، ولی افرادی هستند […]