دکتر ونون آصفی

معرفی دکتر ونون آصفی

دکتر ونون آصفی ، دانش آموخته دانشکده پزشکی شیراز میباشد،  دکتر ونون آصفی دارای بورد تخصصی در رشته گوش حلق و بینی میباشد . دکتر ونون آصفی از سال 1385 تا کنون در زمینه جراحی زیبایی و ترمیمی بینی و صورت مشغول به کار هستند. دکتر ونون آصفی در کارنامه کاری ایشان افزون بر 4000 هزار عمل زیبایی بینی وجود دارد .


دکتر آصفی – ونون آصفی –  ونون آصفی – دکتر ونون آصفی ، دانش آموخته دانشکده پزشکی شیراز میباشد،  دکتر ونون آصفی دارای بورد تخصصی در رشته گوش حلق و بینی میباشد . دکتر ونون آصفی در کارنامه کاری ایشان افزون بر 4000 هزار عمل زیبایی بینی وجود دارد . دکتر ونون آصفی از سال 1385 تا کنون در زمینه جراحی زیبایی و ترمیمی بینی و صورت مشغول به کار هستند.